Jeg jobber i grensesnittet mellom teknologi og mennesker, og mener at brukervennlighet er nøkkelen til en god kommunikasjon som fører til suksess. For å skape gode løsninger er det viktig å sette seg inn i brukernes situasjon. Forstår du brukerne dine, kan du skape løsninger som er forståelige og relevante for dem, det være seg både i utvikling av tjenester og produkter og når det gjelder læring.
UX Design

Jeg kan hjelpe deg med å designe løsninger som har fokus på både kundenes behov og bedriftens strategi. I forkant av utviklingen kan jeg bistå med blant annet behovskartlegging, analyse, og forslag til strategi. I gjennomføringsfasen kan jeg bistå med prototyping, brukertesting, informasjonsarkitektur og content management.

Workshops

Å komme på nye ideer er ikke så vanskelig. Men å lage noe som blir vellykket krever litt mer arbeid. Jeg holder kreative workshops hvor du får hjelp og veiledning til både idégenerering, forretningsmodellering og til å virkeliggjøre ideene dine gjennom brukersentrert design.

Ta kontakt

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding