meJeg jobber i grensesnittet mellom teknologi og mennesker, og mener at brukervennlighet er nøkkelen til en god kommunikasjon som fører til suksess. For å skape gode løsninger er det viktig å sette seg inn i brukernes situasjon. Dette gjør jeg gjennom etnografiske metoder som intervjuer og observasjon. Resultatene fra disse undersøkelsene brukes til å skape løsninger som er forståelige og relevante for brukerne, det være seg både i webutvikling og opplæring.

Jeg har bred erfaring med webutvikling og læring, og har jobbet med alt fra struktur og arkitektur av websider til content management og brukerundersøkelser. I tillegg har jeg jobbet med brukeropplæring  og pedagogisk bruk av IKT.

Kulturhistorie er noe jeg virkelig brenner for. For meg så smelter mine studier i kulturhistorie sammen med interaksjonsdesign og teknologi. Studiene har gitt meg blant annet nyttige perspektiver på hvordan mennesker forholder seg til teknologi. I tillegg har jeg fått kunnskap om nyttige arbeidsmetoder som kvalitative undersøkelser og feltarbeid som er uunnværlige i brukerundersøkelser. Disse metodene har jeg brukt både i utvikling av nettbaserte læremidler,  opplæring, behovskartlegging og utvikling av andre digitale tjenester.

I de senere år har jeg tatt en mastergrad innen markedsføring, digital kommunikasjon og innovasjon, noe som har vekket til live entreprenøren i meg.

Ta kontakt.
Du kan se tidligere arbeid i Portfolioen min