Portfolio

  Drammen kommune har vedtatt at kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Prosjektet skal kartlegge behov og designe en ny løsning ut fra disse. Målet er en digital bookingløsning som dekker behovene både hos frivillige og hos skoler. Til nå har betjeningen av utlån på skoler vært en manuell rutine. Man må selv kontakte skolene for å bestille lokaler. Og man må opp til skolen i forkant (i skolens åpningstid) for å signere kontrakt og hente nøkler. Det er heller ikke alle som vet at det går an låne lokaler. For […]

Formålet med prosjektet er å gjøre det enklere å søke om tilskudd og å behandle søknader om tilskudd. Prosjektet skal kartlegge behov og designe en ny løsning ut i fra det. I Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform står det: kommunen skal ha et konstruktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen. Hovedprinsippet er at frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet og nyskaping. Frivillig innsats bidrar til overordnede, felles samfunnsspørsmål og verdier. […]kommunen sørger for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og leie av lokaler. […]

Utgangspunktet for dette prosjektet er at Drammensbadet hadde behov for nytt billett-/ adgangssystem. Systemet de har er gammelt og fungerer ikke optimalt. Formålet med prosjektet er å anskaffe mer moderne og brukervennlige systemer. Det kommer også flere nye bad nærområdet snart, og da vil Drammensbadet få flere konkurrenter. Gjennom innsiktsarbeidet viste det seg at det er behov for fornying av flere systemer enn billett og adgangssystemet. Systemene som brukes i hele anlegget snakker ikke sammen, og mange oppgaver krever mange manuelle operasjoner. De ansatte får ikke gjort det de skal på en effektiv og god måte. Prosjektet har kartlagt behov […]

Holdt foredrag på Designmagnet Østfold. Teamet var: Hva kan du bruke en designer til? Jeg fortalte om hvordan jeg jobber med tjenestedesign i digitaliseringsarbeidet i Drammen kommune.  

Som et innspill til digitaliseringsstrategien i Drammen kommune, ble det gjort et innsiktsarbeid blant ledere i oppvekst , barnehage og skole. Dette resulterte i en rapport om den digitale tilstanden og anbefalinger for videre arbeid med digitaliseringen.. Mitt arbeid bestod i: Intervjuer med ledere på grunnskolene i Drammen Analyse av funn  

Drammen kommune vil sette fokus på gevinstrealisering. For å gjøre det enklere å både kartlegge, identifisere og hente ut gevinster, kom det en bestilling på å lage et verktøy som hjelp til dette. Det er nå laget en prototype som skal testes ut. Her kan du se den.   Mitt arbeid bestod i:   Lage en prototype av gevinstrealiseringsverktøy  

Drammen kommune lanserte en ny digital barnehagesøknad. Rådmannen bestilte en brukertest av denne, for å få vite hva som fungerte bra og hva som må forbedres.   Mitt arbeid bestod i:   Brukertest med 6 foreldre som har barn i barnehage i dag Analyse Klippe film fra testingen Brukerreise  

Foredrag om hvordan design av brukeropplevelser kan føre til nye og bedre produkter og tjenester på Kristiansund IT-forum. Mer info finnes her.  

Kompetente foreldre er et selvstudieprogram for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Programmet har tidligere blitt kjørt med samlinger, men nå ville Ahus ha dette digitalt for å blant annet nå ut til flere. Mange av disse foreldrene har ikke mye tid til overs,  og det ble lagt stor vekt på at man skal kunne ta både enkeltmoduler og hele programmet. I tillegg skal det kunne brukes helt på egenhånd. Det ble tatt brukertester underveis i prosessen, og tilbakemeldingene var bl.a.: «Jeg skulle ønske jeg hadde dette da min sønn ble født».  

Hvordan involvere brukere i utviklingen av produkter og tjenester?   Workshop og kræsjkurs i prototyping og brukertesting på Smidigkonferansen 2015. Foto: Smidigkonferansen  

Blueevents.no AS er et nyoppstartet firma som skreddersyr arrangementer for bedrifter. På nettstedet skal brukerne enkelt finne kontaktinformasjon og oversikt over arrangementer som tilbys. Jeg hadde totalleveransen av nettstedet og laget design, informasjonsarkitektur, content management, oppsett av WordPress og installering og tilpasning av theme.  

Lagde en prototyp til et bemanningssystem for Natteravnene Stavanger. Natteravnene har pr i dag ikke noe effektivt bemanningssystem, og det brukes mye tid på å oppdatere bemanningslister manuelt i diverse format. De ønsket hjelp til å finne en løsnings om var enklere både for dem som skal administrere vaktlistene og for de som  skal sette seg opp på ledige vakter. Prosjektet var en del av Lyse Idéer 2014, hvor Natteravnene var en av 5 frivillige organisasjoner som fikk hjelp til å lage nye tjenester i løpet av 24 timer.  

Organiserte en tredagers workshop for studenter ved avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold. Ut fra temaet «Teknologi for mennesker i samfunnet» kom studentene opp med nye tjenester innen avdelingens tre satsningsområderer: Living, learning og green. I tillegg til å planlegge og organisere workshoppen, holdt jeg foredrag om brukertesting og var veileder for teamene.  

Hadde gjesteforelesning om brukerstudier for studenter ved Norges Kreative Fagskole. Last ned forelesningen her  

Eika Gruppen har lokalbanker i hele Norge. I forbindelse med utvikling av bedrifsbanken ville de  ha utført brukerstudier og tester av nye skisser. Jeg gjorde gjorde kvalitative brukerstudier og brukertest av nye skisser blant bedriftskunder. I etterkant av undersøkelsen analyserte jeg funnene og ga anbefalinger til videre arbeid. Testen ble filmet, og i tillegg til å lage en presentasjon med bilder og forslag, lagde jeg en film med uttalelser fra testpersonene.

Aktiv Eiendomsmegling er en eiendomsmeglerside med kontorer i hele landet. Jeg gjorde brukertest av skisser til deres websider som er under utvikling. Brukertesten ble utført gjennom kvalitative intervjuer med brukere i målgruppen. I etterkant av undersøkelsen analyserte jeg funnene og ga anbefalinger til videre arbeid. Testen ble filmet, og i tillegg til å lage en presentasjon med bilder og forslag, lagde jeg en film med uttalelser fra testpersonene.  

Global Service Jam og Global Sustainability Jam er 48-timers kreative workshops som foregår i mange byer verden over, to ganger  i året. I løpet av en helg jobber deltakerne med å lage en tjeneste ut fra et felles nøkkelord. Gjennom helgen jobber man med idé- og konseptutvikling, brukerundersøkelser og prototyping. Søndag pitcher alle sine tjenester og vinneren kåres av en jury. Tjenestene har fokus på tjenestedesign og brukeropplevelser. Jeg var først med som deltaker ved Global Service Jam 2013. Her vant mitt team med tjenesten Memorylanes. Fra og med sommeren 2013 har jeg vært en del av teamet som planlegger […]

PedSmia er en ideell tenketank og et lærerkollektiv for utviklingsorienterte pedagoger, som ønsker en skole med nytt innhold. Nettstedet skal være et sted der de kan dele sine tanker og erfaringer. Jeg har laget skisser til designet, tilpasset sidene til Pedsmias behov, og arbeidet med arkitektur, content management og interaksjon. Publiseringsløsning: WordPress    

Koducup er en årlig konkurranse i spilldesign og programmering for skoleelver. På nettsidene skal de kunne melde seg på, finne informasjon om cup’en og finne ressurser og hjelpemidler. Jeg har laget skisser til designet, tilpasset sidene til oppdragsgivers behov, og arbeidet med arkitektur, content management og interaksjon. Publiseringsløsning: WordPress  

Eika Gruppen ville undersøke om kalkulatorene på deres nettsider svarte til kundenes behov. De ønsket også å få tilbakemelding på eventuelle endringer som måtte gjøres. Jeg gjorde brukerstudier rundt lån, sparing og pensjon, av nettsidenes ulike sparekalkulatorer og lånekalkulatorer. Jeg hadde kvalitative intervjuer med brukere i målgruppen, og gjorde så en analyse av disse som jeg presenterte for Eika.  

Redesign av websider. På nettstedet skal brukerne enkelt finne de ressursene de trenger for å lære barn og unge å programmere. De skal også lett kunne finne og skape møteplasser hvor de kan dele og utveksle erfaringer og kunnskap med andre. Jeg designet nye nettsider og jobbet med interaksjonsdesign,  informasjonsarkitektur og content management. Publiseringsløsning: WordPress  

Har holdt foredrag og fasitliterte workshop på Build2Grow Camp i Forskningsparken og på Høgskolen i Telemark, avd Bø. Først hadde vi innlegg om prototyping og deretter holdt vi en workshop med fokus på tjenestedesign og prototyping. Deltakerne fikk i oppgave å ta utgangspunkt i ulike målgrupper for så å identifisere deres behov og designe en tjeneste basert på det. Tjenesten skulle så prototypes.  

Alle Jamarrangører verden over møttes en helg i Barcelona for å se hvordan vi kan gjøre jamene ennå bedre. Vi hadde flere ulike workshops hvor vi jobbet med idé- og konseptutvikling, tjenestedesign og prototyping. Hver sesjon ble avsluttet med pitching og demonstrasjon av protoyper. Vi i Osloteamet var ansvarlig for gjennomføring av en av sesjonene.  

Idé og konseptutvikling, Tjenestedesign

Under Nordic Connection mai 2013, var vi og presenterte Memeorylanes på Mother at the Trampery. Stedet var en møteplass og lounge med fokus på samarbeid mellom nordiske land og London. Møteplassen koblet startups, investorer og  næringsliv. Vi hadde en presentasjon av Memorylanes for alle deltakerne, samt en stand under hele eventet. Vi ble også intervjuet av BBC. Du kan lese mer om eventet her.  

Siden Memorylanes vant Social Innovation Camp, fikk vi presentere tjenesten vår på Parnership for Change i Operaen mai 2013. Vi hadde presentasjon av prosjektet i en av parallellsesjonene. I tillegg hadde vi en stand under hele arrangementet.  

Startup Weekend er en 54 timers workshop hvor man jobber med  utvikling av forretningsmodell, koding, design og behovskartlegging. Helgen avsluttes med pitching foran en jury bestående av lokale gründere og ledere. Deltok med Memorylanes i mai 2013. Vi fikk hjelp av fire andre i helgen som hjalp oss med koding og forretningsmodeller.  

Social Innovation Camp er en aksellerator for samfunnsinnovatører med en idé som kan ta tak i en samfunnsutfordring. Vi søkte for å få delta på campen våren 2013 med Memorylanes. Og vi ble trukket ut til å være deltakere. Campen startet med en helg hvor vi fikk fordype oss med prosjektet vårt, og vi fikk hjelp fra andre dyktige fagfolk, som blant annet programmerer, teamcoach og forretningsutvikler. Vi jobbet med prototyping, brukertesting og forretningsmodell gjennom helgen. På søndag pitchet alle teamene sitt prosjekt og arbeidet som var gjort i løpet av helgen foran en jury. Memorylanes ble kåret til vinner, og […]

En kreativ 48-timers workshop, hvor det ble gjort en behovskartlegging og forslag til tiltaksplan for Miljøpartiet De Grønne

Jobbet med utviklingen av en studentportal som skulle samle studentressurser som tidligere var spredd over flere plattformer. Målet var at studentene skulle forholde seg til kun en innlogging, og finne all studierelatert informasjon på en plass. Jeg jobbet med disse områdene: Brukertesting Oppbygging av FAQ-database. Internsøk. Brukeropplæring og support. Publiseringsløsning: SharePoint  

Itslearing er et Learning Management System som brukes til å blant annet legge ut faglig innhold til studenter. Jeg var prosjektleder for e-læring ved Handelshøyskolen BI og jobbet blant annet med: Behovskartlegging og brukerundersøkelser blant faglige. Brukeropplæring : workshops og en-til-en opplæring. Utvikling av ressursside og brukerguider. Rådgivning for bruk av IKT i undervisningen Ansvarlig for supportapparatet. Systemadministrator. Deltok også på årlige itslearning-seminarer som har fokus på IKT og utdanning.  

Oppgaven er en kvalitativ studie hvor jeg undersøker hvordan fire høyskoler og universiteter forholder seg til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Jeg ser på bruk, strategier for innovasjon og utvikling av utdanningen, og fokus på kunder og ressurser. Jeg har gjort et utvalg av to høyskoler og to universiteter hvorav to av dem er private og to er statlige. Jeg har gjennomført delvis strukturerte intervjuer som omhandler bruk, strategi, kunder og ressurser. Mitt teoretiske grunnlag er basert på generelle innovasjonsteorier, men også teorier knyttet opp mot utdanning og den nye digitale kulturen. Oppgaven gir et bilde på hva som påvirker […]

Jeg lagde blogg for BI LearningLab ved Handelshøyskolen BI. Bloggen hadde fokus på IKT og læring, og hadde bidragsytere både blant forelesere og administrativt ansatte ved BI. Målet var at den skulle åpne for dialog og diskusjoner rundt læring og teknologi. Det skulle være et sted hvor det var enkelt å dele og få tips, samtidig som det var et sted vi kunne kommunisere ut avdelingens arbeid. Publiseringsløsning: WordPress  

Oppgaven er en kvalitativ studie hvor vi undersøker hvordan sju kunnskaps- og kulturbedrifter forholder seg til sosiale medier og om de har utviklet strategier for bruk. Vi har et utvalg bestående av private og offentlige bedrifter, hvor den minste har under 10 ansatte og den største over 500. Vi gjennomførte delvis strukturerte dybdeintervjuer som omhandlet sosiale medier i tilknytning til markedsføring, kommunikasjon, segmentering, kostnader og strategier. Vårt teoretiske grunnlag er basert på ulike kommunikasjons- og markedsføringsteorier som er mer generelle, i tillegg til nyere teorier som fokuserer mer direkte på sosiale medier. Studiet gir et bilde på bedriftenes bruk av […]

I oppgaven ser vi på hvilke variabler som har innvirkning på kunders lojalitet til konserter med klassisk musikk. Omtrent 120 publikummere deltok i undersøkelsen. Den ene halvparten deltok på ikke-betalende konserter, og den andre halvparten deltok på en betalende konsert. Studiet har belyst flere variabler som påvirker publikums lojalitet for konserter med klassisk musikk, og har dannet et grunnlag for å jobbe videre med forskning innen publikumsutvikling.  

Nettbasert læremiddel i norsk for mellomtrinnet.  Læremiddelet har eleven som målgruppe og skal engasjere dem til læring ved tiltalende design og interaktive oppgaver, og det hadde som mål å ha det vi i dag kaller universell utforming. I Katland blir du kjent med ulike personer og deres hjem. De ulike stedene hadde interaktive elementer som blant annet animasjoner, spill og oppgaver.  Men det er også mer tradisjonelle oppgaver i form av utskriftbare arbeidsark. Jeg jobbet i et tverrfaglig team og hadde jevnlige iterasjoner gjennom hele prosessen fra idé frem til konsept. Jeg hadde ansvar for behovskartlegging og brukertesting, noe jeg gjentok jevnlig […]

Nettbasert læremiddel i matematikk for mellomtrinnet. (Het Babilani da jeg jobbet med det, men byttet navn til Kasparia kort tid etter). Læremiddelet skal engasjere elevene til læring ved tiltalende design og interaktive oppgaver. Læremidlene hadde som mål å ha det vi i dag kaller universell utforming. Babilani var en eget univers som brukte elementer som fantasy og spill. De ulike stedene i universet hadde fortellinger og interaktive elementer som blant annet animasjoner og spill.  Men det var også mer tradisjonelle oppgaver i form av utskriftbare arbeidsark. Jeg jobbet i et tverrfaglig team og hadde jevnlige iterasjoner gjennom hele prosessen fra idé […]

Jobbet med nettressurser til læremiddel i fransk for videregående skole. Jeg publiserte tekst, bilder og interaktive oppgaver. Publiseringssystem: Cims Client (intern publiseringsløsning)  

Jobbet med nettressurser til læremiddel i fransk for ungdomsskolen. Jeg publiserte tekst, bilder og interaktive oppgaver. Jobbet også med informasjonsarkitektur. Publiseringssystem: Cims Client (intern publiseringsløsning)  

Nettressurs til bok i pedagogikk,  utgitt av Gyldendal Akademisk. Boka handler om å bruke fortellinger som et pedagogisk virkemiddel. Prosjektet var et samarbeid mellom Gyldendal Norsk Forlag og Vox. Nettsiden skulle visualisere innholdet i boka, og gi ressurser som læreren kunne bruke i undervisningen. Bokhyllen er interaktiv, og  man kan ta ut bøkene og bla i dem. Det er også animasjoner bak flere av elementene i hylla. Jeg var prosjektleder og redaktør for sidene, og jobbet tett med forfattere, designere, animatører og utviklere. Jeg jobbet med idé- og konseptutvikling, interaksjonsdesign, informasjonsarkitektur og content management. Jeg var også med forfatterne på […]

Kristin Svendsen | Portfolio
class="page-template page-template-template_portfolio_titled page-template-template_portfolio_titled-php page page-id-19 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.0 vc_responsive"