Bookingløsning

 

Drammen kommune har vedtatt at kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet. Prosjektet skal kartlegge behov og designe en ny løsning ut fra disse. Målet er en digital bookingløsning som dekker behovene både hos frivillige og hos skoler.

Til nå har betjeningen av utlån på skoler vært en manuell rutine. Man må selv kontakte skolene for å bestille lokaler. Og man må opp til skolen i forkant (i skolens åpningstid) for å signere kontrakt og hente nøkler. Det er heller ikke alle som vet at det går an låne lokaler.

For Drammen kommune, vil prosjektet være en del av digitaliseringsstrategien som skal sørge for selvbetjeningsløsninger for innbyggerne. Løsningen skal kunne ekspanderes etter behov. Dette kan være at flere typer lokaler/ressurser (ikke bare skoler) kan integreres, og at det kan åpnes opp for at bookingløsningen også skal brukes på lokaler som har leiepris m.m. Kildekoden skal være åpen, slik at andre kommuner kan bruke og/eller bygge på samme løsning.

Samarbeidet med utvikler har vært tett hele veien.

 

Mitt arbeid i prosjektet:

 • Kartlegging og identifisering av behov hos frivillige og skoler
 • Brukerreise
 • Business model canvas
 • Prototyp
 • Research på eksisterende løsninger
 • Dialog med markedet
 • Utforming av anbud
 • Valg av leverandør
 • Identifisere MVP sammen med leverandør
 • Tett arbeid med leverandør i hele prosessen gjennom smidig metodikk
 • Testing underveis
 • Opprette, teste og godkjenne issues i GitHub

 

Dato
mars 20, 2017

Legg igjen en kommentar

Kristin Svendsen | Bookingløsning
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-1202 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.0 vc_responsive"