Katland

Nettbasert læremiddel i norsk for mellomtrinnet.  Læremiddelet har eleven som målgruppe og skal engasjere dem til læring ved tiltalende design og interaktive oppgaver, og det hadde som mål å ha det vi i dag kaller universell utforming.

I Katland blir du kjent med ulike personer og deres hjem. De ulike stedene hadde interaktive elementer som blant annet animasjoner, spill og oppgaver.  Men det er også mer tradisjonelle oppgaver i form av utskriftbare arbeidsark. Jeg jobbet i et tverrfaglig team og hadde jevnlige iterasjoner gjennom hele prosessen fra idé frem til konsept.

Jeg hadde ansvar for behovskartlegging og brukertesting, noe jeg gjentok jevnlig gjennom hele utviklingen. Jevnlige iterasjoner var viktig, slik at de ulike elementene kunne testes ut, og evt korrigeres underveis i forløpet. Jeg jobbet tett med utviklere, forfattere, designere og illustratører gjennom hele prosessen.

I tillegg til brukeranalyser jobbet jeg med informasjonsarkitektur, content management og prototyping. Jeg lagde også utskriftbare arbeidsark og jobbet med forfatter på utvikling av manus.

Publiseringssystem: Cims Client (intern publiseringsløsning)

 

Legg igjen en kommentar

Kristin Svendsen | Katland
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-721 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.0 vc_responsive"