Kommunale tilskuddsordninger

Formålet med prosjektet er å gjøre det enklere å søke om tilskudd og å behandle søknader om tilskudd. Prosjektet skal kartlegge behov og designe en ny løsning ut i fra det.

I Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform står det:

kommunen skal ha et konstruktivt og lite byråkratisk samarbeid med frivillig sektor, til beste for sivilsamfunnet, kommunen og befolkningen. Hovedprinsippet er at frivilligheten bidrar til utvikling av den sosiale kapitalen. Frivilligheten bidrar til økt livskvalitet og nyskaping. Frivillig innsats bidrar til overordnede, felles samfunnsspørsmål og verdier.

[…]kommunen sørger for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og leie av lokaler. […] samarbeid, dialog og partnerskap gir bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping i samfunnet.

 

Gjennom innsiktsarbeidet viste det seg at det ikke er riktig å se på tilskuddsøknader isolert sett, men å se på hvordan man enklere kan bidra til, og støtte frivillig arbeid og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kanskje samarbeid kan bidra til at man ikke trenger samme grad av økonomiske tilskudd? Og kanskje det kan gjøre at man kan bruke økonomiske tilskudd til mer verdiskaping. Det kan ligge mer verdi i at man gjør noe sammen, enn at hver og en skal søke om tilskudd til det samme. Kommunen skal også ha nytt sak- og arkivsystem. Dette påvirker og henger sammen med saksbehandling av tilskudd.

 

Mitt arbeid i prosjektet:

 

 • Identifisering og kartlegging av behov
 • Brukertest av dagens løsninger
 • Intervjuer med søkere og saksbehandlere
 • Brukerreise
 • Workshop med saksbehandlere og søkere (DrammensJammen)
 • Kartlegging av eksisterende løsninger i andre kommuner
 • Dialog med markedet
 • Miniworkshop med sosialentreprenører
 • Identifisere de ulike stegene som er naturlig å ta videre
 • Arbeide med saksbehandlere for å få på plass nye rutiner for saksbehandling
 • Arbeide med saksbehandlere for å lage bedre søknadsskjemaer.

 

Dato
mars 20, 2017

Legg igjen en kommentar

Kristin Svendsen | Kommunale tilskuddsordninger
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-1208 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.0 vc_responsive"